fi en ru

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 1.10.2015
 
1. Rekisterinpitäjä

Puuharyhmä Oyj / Serena

Tornimäentie 10, 02970 Espoo
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jouko Järvinen
+358 9 8870 550, [email protected]
 
3. Rekisterin nimi

Serenan uutiskirjeen rekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Puuharyhmä Oyj:n uutiskirjeen toteuttaminen ja jakelu. Tietoja käytetään tiedottamiseen sekä uutiskirjeeseen liittyvän mahdollisen arvonnan suorittamiseen.

Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa Puuharyhmä Oyj:n yhteistyökumppanille, joka sitoutuu toiminnassaan noudattamaan tätä rekisteriselostetta.
 
5. Rekisterin tietosisältö

Serenan uutiskirjeen rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Muut henkilön palveluun syöttämät tiedot

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakkaiden itse antamista tiedoista ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Puuharyhmä Oyj ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla. Työntekijöille ja yhteistyökumppaneille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.
 
9. Rekisteritietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
 
10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa palvelun käyttäminen ja kieltää palveluun liittyvä sähköpostitiedotus. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä jokaisessa uutiskirjeessä olevan peruuttamislinkin kautta tai ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.